20% de desconto

O pensamento oriental en España

Guía Bibliográfica

de M.R. Basalo e Oscar Parcero Oubiña

editor: Edições Humus, maio de 2017
VENDA O SEU LIVRO i
Esta é unha Guía bibliográfica que recole e comenta as principais obras orixinais e traducidas que se poden atopar en España e Latinoamérica relacionadas co pensamento ou a filosofía oriental (sabedorí-as, doutrinas, relixións, mitoloxías). Tras unha Bibliografía xeral, contén bibliografías específicas para a China, a India, o Budismo e o Xapón (xunto con Corea, o Tíbet e outras culturas asiáticas). Inclúe tanto as fontes textuais das respectivas tradicións como os estudos e monografías máis salientábeis dedi-cados ás mesmas.

Aínda que nela se acharán principalmente traducións e estudos en castelán, tamén se engaden algunhas referencias das obras mais sobranceiras que se teñen publicado nos últimos anos en Europa e os Estados Unidos sobre o tema, e que só poden consultar-se nos seus respectivos idiomas. Para facilitar as consultas inclúese tamén ao final un completo Índice de autores e materias.

O pensamento oriental en España

Guía Bibliográfica

de M.R. Basalo e Oscar Parcero Oubiña

Propriedade Descrição
ISBN: 9789897552335
Editor: Edições Humus
Data de Lançamento: maio de 2017
Idioma: Galego
Dimensões: 158 x 229 x 25 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 434
Tipo de produto: Livro
Coleção: Varia
Classificação temática: Livros em Português > Ciências Sociais e Humanas > Geografia
EAN: 9789897552335